Unable to create /cache/mod_novasfh/sfh_56.xml configuration file.
Click here for more information.
Please update your Flash Player to view content.
Español

Lectio Divina, Diumenge XXVI de durant l’ any


Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)
Diumenge
XXVI de durant l’ any_Cicle Mc 9,38-43.45.47-48

(A) PREGÀRIA

PREGÀRIA

Senyor,
ensenya'ns a saber escoltar les teves paraules,
ensenya'ns a guardar les teves paraules en el nostre cor;
ensenya'ns a sentir la teva presència viva,
ensenya'ns a compartir amb els germans,
ensenya'ns a escoltar el teu Esperit...

Envia sobre nosaltres l'Esperit Sant:
que ens doni un cor capaç d'escoltar i d'acollir;
que ens concedeixi trobar-te en la Paraula que llegirem;
i que faci que aquesta Paraula es faci vida en les nostres persones.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

1. LLEGEIX...

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text Mc 9,38-43.45.47-48

En aquell temps, Joan digué a Jesús: «Mestre, n'hem vist un que es valia del vostre nom per treure dimonis, i li dèiem que no ho fes més, perquè no és dels qui vénen amb nosaltres.» Jesús respongué: «Deixeu-lo fer. Ningú que en nom meu faci miracles no podrà després malparlar de mi. Qui no és contra nosaltres és amb nosaltres. Tothom qui us doni un vas d'aigua pel meu nom, perquè sou de Crist, us dic amb tota veritat que no quedarà sense recompensa. Però a aquell que allunya de mi un d'aquests petits que tenen fe, valdria més que el tiressin al mar amb una mola d'ase lligada al coll. Si la teva mà et fa caure en pecat, talla-te-la. Val més que entris a la vida sense mà, i no que vagis amb totes dues mans a l'infern, al foc que no s'apaga. Si el teu peu et fa caure en pecat, talla-te'l. Val més que entris a la vida sense peu, i no que siguis llençat amb tots dos peus a l'infern. I si el teu ull et fa caure en pecat, treu-te'l. Val més que entris al regne de Déu amb un sol ull, i no que siguis llençat amb tots dos ulls a l'infern, on el corc no mor mai i el foc no s'apaga.»

Comentaris:

Les paraules del Mestre són una exhortació a la tolerància i a la magnanimitat, exhortació que segueix tenint plena vigència. L'exclusió sectària, la mirada narcisista, la pretensió monopolitzadora són actituds estranyes a l'esperit de Jesús. Eliminant tot tancament ortodox, el cristià ha de saber acollir, estimular i donar suport a tots els homes que defensin una causa noble, encara que no estiguin inscrits a la seva comunitat ni pertanyin a la seva confessió. A aquests, per mínima que sigui la seva acció humanitària, no se'ls negarà la recompensa divina. A l'anunci d'una recompensa per qualsevol acció en favor dels que són del Messies (= deixebles) segueix, en sorprenent contrast, una terrible amenaça contra els que siguin ocasió de ensopegada o d'escàndol per als petits que creuen (=deixebles). Escandalitzar és per a l'evangelista obstaculitzar la fidelitat a la paraula i la persona de Jesús (vegeu Mc 4, 17; 8, 35.38), fer difícil o impossibilitar l'adhesió i comunió amb ell; és, en altres termes, posar en perill o destruir la fe. Es tracta d'una cosa que no pot fer-se impunement. Les serioses amenaces que recauen sobre tal acció conviden a eludir-la, posant els mitjans necessaris. Cal evitar sobretot dos extrems sempre perniciosos: l’innovacionisme sense fonament, i l’irreformisme per inèrcia o comoditat. Però més nociu encara que l'escàndol extern és el que prové de l'interior de cada un, de la voluntat incontrolable del domini –a què fan al·lusió les imatges de la mà i el peu- o dels mals desitjos i projectes egoistes -evocats amb la imatge de l’ull-. També contra aquesta classe d'escàndols s'ha de lluitar, si no es vol renunciar a la vida.

2. MEDITA...

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

  • Quan nosaltres arribem als altres "ja ha estat allà l'Esperit treballant"

  • Necessitem obrir-nos a l'acollida i acceptar la diversitat, el pluralisme i els valors que l'Esperit fa germinar

"Faci’s la teva voluntat"

“Vingui a nosaltres el teu Regne”

3. COMTEMPLA I PREGA...

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

 

  • Tu Senyor,

t'obres camí enmig del món.

A través dels cristians,

a través de les persones d'altres religions

a través de les gents de bona voluntat.

Ajuda'ns a viure units, a ser tolerants,

a vèncer gelosia i recels perquè arreu

es conegui el nom del teu fill, Jesús.

4. ACTUA...

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

5. COMPARTEIX...

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

6. DÓNA GRÀCIES...

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Et donem gràcies, Pare, per aquest moment de pregària,
per tot el que ens has fet arribar amb la teva Paraula.
Que tot el que hem rebut
no quedi inert dins nostre, sinó que creixi
per poder ser transmès als altres.

Font (comentari i suggeriments): http://www.siervas-seglares.org i evangeli al dia 2018 Ed. CCS

Informa't

Fes-te amic nostre al

Segueix-nos al

Seguir a webdepastoral en Twitter

Comparteix aquest article