Unable to create /cache/mod_novasfh/sfh_56.xml configuration file.
Click here for more information.
Please update your Flash Player to view content.
Español

Lectio Divina, Baptisme del Senyor

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)
Baptisme del Senyor
_Cicle C LC 3,15-16.21-22

(A) PREGÀRIA

PREGÀRIA

Envia sobre nosaltres, Senyor, el teu Esperit Sant:
que disposi el nostre cor per escoltar la teva Paraula;
que ens concedeixi trobar-te en ella;
i que faci que aquesta Paraula esdevingui vida en les nostres persones.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

1. LLEGEIX...

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text LC 3,15-16.21-22

En aquell temps, la gent que vivia en l’expectació sospitava si Joan no fóra potser el Messies. Ell respongué dient a tothom: «Jo us batejo només amb aigua, però ve el qui és més poderós que jo, tan poderós que no sóc digne ni de deslligar-li el calçat. Ell us batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc.» Un dia que tot el poble es feia batejar, Jesús també fou batejat. Mentre pregava, s’obrí el cel i baixà cap a ell l’Esperit Sant en figura corporal com un colom, i una veu digué des del cel: «Ets el meu Fill, el meu estimat; en tu m’he complagut.»

Comentaris:

En aquest text s'explica la identitat de Joan Baptista en diàleg amb la gent del poble. Alguns suposaven que ell seria el Messies esperat, per això els explica que ell no és i que el Messies és "més poderós". Recordem que Joan tenia paraula de poder perquè parlava amb la Paraula de Déu, per això es preguntaven si no seria el Messies. En el llenguatge escatològic la paraula "poderós" s'usa en l'Escriptura per assenyalar el cap de la lluita final contra el mal (Mc 3,27; Ap 18,8). Jesús no només parla Paraula de Déu, ell mateix és la Paraula de Déu, ha vingut per vèncer el mal; l'últim enemic a ser destituït serà la mort i així Jesús sotmetrà tot al seu poder. Jesús batejarà amb Esperit Sant i amb foc. En l'Antic Testament s'atribueix a l'Esperit la realització messiànica (Ez 36,26; Is 44,3; Jl 3,1). Altres manifestacions atribuïdes a l'Esperit són la seva participació en la creació, en els guerrers, en ministeris especials, en l'activitat del Servent de Jahvè, en e rei messiànic. Lluc accentua l'acció de l'Esperit en l'activitat del Messies, aquest estarà guiat per l'Esperit. En l'Escriptura el "foc" indica la presència de Déu salvador, en les seves teofanies apareix envoltat de foc, en el "Dia del Senyor" quan Déu vingui a restablir la justícia i el dret, en favor dels bons, la seva presència es manifestarà enmig d'un foc. Jesús és guiat per l'Esperit i el comunica i es manifesta com a veritable Déu, la seva presència comunicarà el foc purificador del pecat.

El poble es bateja com a condició per rebre el Messies, així ho va anunciar Joan, llavors ha arribat el moment de la manifestació de Jesús, ara té persones disposades a rebre’l. Lluc centra l'atenció en la teofania més que en el fet mateix del baptisme, li interessa que s'accepti Jesús com el Fill de Déu, el Messies. Jesús està en pregària com ho fa en els moments en què pren decisions importants. Es va obrir el cel, és la resposta de Déu a la pregària d'aquells que han demanat de cor la salvació (Is 63,19), Déu crearà una comunitat nova. L'Esperit és representat amb la imatge d'un colom. La "veu del cel" designa un missatge o una acció que revela el designi salvador de Déu. "Tu ets el meu Fill estimat", Lluc veu en Jesús el Servent de qui parla Isaïes (42,1-4), sembla ser alhora individu i representant de la comunitat. Jesús està totalment encarnat en la comunitat fins al punt de ser batejat com un més dels seus membres. Alhora, la seva persona realitza els més alts ideals i esperances d'Israel.

 

2. MEDITA...

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

Tots els batejats són continuadors de la missió de Jesús, impulsats pel do de l'Esperit.

Jesús ha vingut a complir la voluntat del Pare, aquesta voluntat s'entén millor entrant en comunicació amb Déu.

" Tu ets el meu fill”

"Es va obrir el cel"

3. COMTEMPLA I PREGA...

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Gràcies, Senyor,

perquè un dia em vas cridar a compartir la teva mateixa vida.

Gràcies pel Baptisme que vaig rebre.

Fes que els meus dies siguin un reflex d'aquest mateix amor:

llavor de bondat sembrada a casa nostra.

4. ACTUA...

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

5. COMPARTEIX...

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

6. DÓNA GRÀCIES...

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Senyor,
Vine, Esperit Sant,
il·lumina el meu cor per tal que pugui entendre la Paraula,
conèixer més Jesús
i fer que en la meva vida camini amb criteris evangèlics.


Font (comentari i suggeriments): :  Evangelio al dia (Editorial CCS)

Informa't

Fes-te amic nostre al

Segueix-nos al

Seguir a webdepastoral en Twitter

Comparteix aquest article