Unable to create /cache/mod_novasfh/sfh_56.xml configuration file.
Click here for more information.
Please update your Flash Player to view content.
Español

Lectio Divina, Ascensió del Senyor

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)
Ascensió del Senyor
_Cicle C Lc 24,46-53

(A) PREGÀRIA

PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;
creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.
Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,
i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.
Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit
perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill
a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

1. LLEGEIX...

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text Lc 24,46-53

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Així ho diuen les Escriptures: El Messies havia de patir i de ressuscitar el tercer dia, i calia predicar en nom d’ell a tots els pobles, començant per Jerusalem, la conversió i el perdó dels pecats. Vosaltres en sou testimonis. Ara, jo us enviaré el do que el Pare ha promès, i vindrà sobre vosaltres; no us mogueu de la ciutat fins que haureu estat revestits del poder que us vindrà de dalt.» Després se’ls endugué fora, fins a prop de Bet-Hània, alçà les mans i els beneí. Mentre els beneïa, s’allunyà d’ells portat amunt cap al cel; ells es prosternaren adorant-lo. Després, plens d’una alegria immensa, se’n tornaren a Jerusalem. I contínuament eren al temple donant gràcies a Déu.

Comentaris:

L'evangeli d'avui té dues parts.

1.- vv. 46-49: La primera recull les últimes paraules de Jesús a l'evangeli. Es pot estructurar, al seu torn, en tres:

a) les referències a l'Escriptura sobre la destinació del Messies i la nova comanda (v. 46-47);

b) la interpel·lació de ser testimonis (v. 48): do i responsabilitat;

c) la promesa de l'enviament de l'Esperit Sant (Promesa, Força [dynamis, la manera salvífica de procedir de Jesús]) (v. 49).

2.- vv. 50-53: La segona part relata l'ascensió de Jesús i accions característiques seves, i la reacció dels deixebles. Apareixen alguns elements típics de l'evangeli llucà (Benedicció, Alegria, Temple).

2. MEDITA...

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

"Comprendre les Escriptures implica la missió de proclamar la seva Bona Notícia a tots."

"L'Esperit que animava Jesús és el que se'ns ofereix als seus seguidors"

• "Vosaltres sou testimonis"

• "Sentiu-vos estimats"

3. COMTEMPLA I PREGA...

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

És hora de mirar a aquesta terra,

despertar a l'alba i sentir-nos plens d'alegria.

És hora d'enfortir l'esperança

i sentir el Senyor molt endins.

És hora de creure en la bondat,

de parlar poc i viure molt,

d'estar atents, d'esperar contra tota esperança,

d'oferir gestos d'amor.

4. ACTUA...

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

5. COMPARTEIX...

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

6. DÓNA GRÀCIES...

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Gràcies, Pare, pel que m'has revelat amb aquesta Paraula.
Ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús
i fes-me dòcil a l'acció de l'Esperit en la meva vida.

Font comentari i suggeriments:  Editorial ccs

Informa't

Fes-te amic nostre al

Segueix-nos al

Seguir a webdepastoral en Twitter

Comparteix aquest article